RESTAURATIE


Restauratie project van de 16 eeuwse glas in loodramen van de Nederlandse Hervormde kerk in Nieuwer ter AA. Onder leiding van Glasatelier Immanuel en aannemersbedrijf Fokker b.v. in Tilburg. Laatste restauratie was in 1891 door glasatelier Prinsenhof uit Delft.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search