bew_vluchtlijnen_1024x700

FLIGHT PATH UK


Vormgieten

Flight Path UK is een zwaar glas gegoten glasobject en een projectie van de vluchtlijnen in het Verenigd Koninkrijk. Het object is een extractie van een vrije studie naar Leonardo da Vinci. Rond 1490 deed Leonardo da Vinci de eerste wetenschappelijke studie van de vogelvlucht en ontwierp op basis daarvan het eerste vliegtuig. “Flight Path UK” laat ruim 500 jaar later zien wat de gevolgen zijn van Da Vinci’s droom om te vliegen. De toeschouwer wordt uitgedaagd om na te denken over de vraag of Da Vinci zich had kunnen voorstellen dat mensen, net als trekvogels, volgens een vastgesteld patroon van noord naar zuid zouden vliegen.

Afmeting: B77xH42cm

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search